Tour Saint Projet (Bordeaux – Gironde).: Gironde. Bordeaux. Tour St Projet. Vue de la rue de la Merci.